שנת לימודים טובה ומוצלחת.מאחלת לכל התלמידים,המורים ,הגננות והגננים ,היועצות והיועצים שנה טובה ומוצלחת


6 צפיות