שרשרת משודרגת לסוכהאני מאמינה שניתן ללמד ילדים בכל מקום ובכל זמן ואין כמו חג סוכות להוכיח זאת.

ניתן לתרגל עם הילדים את מה שדורש תרגול בעזרת הכנת שרשראות לסוכה.

באנגלית:

  • על כל לולאה לכתוב אות גדולה ואות קטנה ולחבר יחד לשרשרת ארוכה.

  • ניתן להכין שרשרת של אותיות קטנות על פי הסדר ושרשרת נוספת של אותיות גדולות על פי הסדר.

  • לולאה אחת עם ציור של בעל חיים או צבע ולולאה שניה עם האות הפותחת או לילדים גדולים יותר :כל המילה .

בחשבון:

  • תרגול תרגילי חיבור: 3 לולאות כחולות להן מצרפים 4 לולאות אדומות ואז לולאה לבנה עליה כתובה התוצאה :7 .

  • תרגול תרגילי כפל :5 לולאות אדומות להן מחברים 5 לולאות ירוקות ולהן 5 לולאות צהובות ולולאה לבנה עליה כתוב התרגיל: 5X3=15

בעברית

  • לילדי גן וכיתה א' לכתוב על כל לולאה אות אחת ולחברן על פי סדר אותיות האלף בית.

  • לילדי כיתה ב' שאינם זוכרים איך כותבים את כל האותיות בכתב לכתוב על כל לולאה אות בכתב ולחברן על פי סדר האותיות.

  • לתרגול כתיבה והעשרת אוצר המילים ניתן להכין שרשראות על פי קטגוריות : לכתוב על כל לולאה שם של בעל חיים ויחד תיווצר שרשרת בעלי חיים, לכתוב על כל לולאה שם של עץ ותיווצר שרשרת עצים.

  • למתקדמים :להכין שרשרת עם ניבים ופתגמים המחוברים יחדיו, כל לולאה תכיל פתגם אחר או שכל לולאה תכיל מילה אחרת בפתגם.

אני מאחלת חג שמח לכם ולבני ביתכם והשתדלו ללמד וללמוד בהנאה!!!


5 צפיות