top of page

איך תגרום למקסימום תלמידים להבין את החומר


מורים רבים יודעים שלא תמיד כל התלמידים זוכרים ומבינים את כל החומר שלמדו בשיעור. איך מגיעים למצב בו רוב התלמידים קולטים את החומר? האסטרטגיה: למד על פי סגנונות הלמידה! לכל אדם יש ערוץ קלט דומיננטי,המועדף עליו (קרא את מאמרי כאן באתר) : חזותי- קולט ומפנים חומר דרך העיניים ( רוב האנשים) שמיעתי – קולט ומפנים חומר דרך האוזניים קינסתטי –קולט ומפנים חומר דרך מגע ותנועה אם השיעור שלך יכיל בתוכו התייחסות מודעת לכל שלושת הערוצים יש סיכוי גדול לכך שהחומר יקלט ויופנם אצל רוב התלמידים. איך עושים זאת?

  • .לוח – מורים רבים ,בעיקר בתיכון, אינם משתמשים בלוח וכך הם מפספסים את התלמידים הקולטים חומר באופן חזותי.רצוי מאוד לכתוב את נושא השיעור על הלוח ,לכתוב תתי נושאים ובעיקר :לשרטט גרפים, טבלאות ,תרשימי זרימה ואפילו ציורים קטנים. תלמידים חזותיים יזכרו אותם לאורך זמן ויפנימו את החומר הנלמד.

  • מצגות – בבתי ספר בהם יש אבזרים טכנולוגים כגון "לוח חכם", מקרן רצוי מאוד להשתמש בהם.לא חייבים לאורך כל השיעור אך זה יעזור לכל התלמידים החזותיים ואם יתלווה למצגת גם קול כמו שיר או הסבר גם התלמידים האודיטוריום, שמיעתיים ירוויחו.

  • פעילות תנועתית – כאשר אתם מתכננים את השיעור חשבו על פעולות שאתם יכולים להציע לתלמידים במהלך השיעור והן קשורות לחומר הנלמד.זה יעזור לכל התלמידים התנועתיים. ניסוי במדעים יעשה את הפעולה, גם הכתבת סיכום קצר תעשה את הפעולה כמו כן תנו לתלמידים להמחיז קטעים מסיפור , מאירוע שהתקיים בתנ"ך או בהיסטוריה.

  • חזרות ושינויי אינטונאציה- כאשר אתם מסבירים חומר רצוי לחזור מספר פעמים על הדברים כך תלמידים שמיעתיים יזכרו את מה שאמרתם. גם שינויים בקול שלכם יעזרו לתלמידים האלה לזכור את החומר: הדגשות נושאים חשובים להגיד בקול רם.

מהיום :לפני כל שיעור חשוב לעצמך :האם השיעור שלי מכיל התייחסות לשלושת סגנונות הלמידה? אם התשובה חיובית דע שאתה בדרך הנכונה להצלחת תלמידיך !!!


Σχόλια


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page