top of page

בהצלחה היום הבגרות בספרות


בהצלחה לכל התלמידים והמורים. היום אני מגישה לשני שאלונים שתי כיתות ואחראית על כל הכיתות הניגשות היום לבגרות בבית ספרינו כרכזת מקצוע. התלמידים והמורים עבדו קשה ואני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי. בהצלחה לכלנו.


Comentarios


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page