top of page

בחינת הבגרות בעוד פחות משבוע


בשבועות האחרונים בדקתי מתכונות רבות, מועדי ב' וגם מבחנים מתקנים ומתקנים למתקנים. קמתי בארבע וחמש בבוקר כדי לבדוק בשקט ובריכוז את כל המבחנים, הערתי וכתבתי בכל מבחן היכן השגיאה וממה להימנע בבחינת הבגרות.


יש תמיד תלמידים שטועים בגלל בחירה טכנית לא מתאימה. ולמרות כל זאת יש תלמידים רבים שאינם מגיעים לקחת את המבחנים ולעיין בהם לפני הבגרות.

זימנתי אותם ביום ראשון ושני שיבואו לקבל באופן אישי ממני את המבחנים חזרה כדי שידעו מה לא היה תקין ולא יחזרו על זה בבחינת הבגרות ובכל זאת נשארתי עם ערימת מבחנים שצילמתי וצרפתי לכאן...

בחינת הבגרות בספרות מתקיימת ביום שני הקרוב ,אני מגישה לבחינה זו כיתה אחת לשתי יחידות הלימוד וכיתה שניה לבחינת המגמה הספרותית-חמש יחידות לימוד.

משיחות עם מורים אחרים התופעה חוזרת בכל מקצועות הלימוד ,אנחנו לא בית חרושת לציונים ,כפי שלפעמים מציגים אותנו , חשוב למורים שתלמיד ידע היכן השגיאות שלו אך יש תלמידים המסתפקים בבדיקת הציון במערכת הציונים הממוחשבת וזהו, על זה צר לי מאוד.


Comments


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page