top of page

בעוד 3 ימים שנת הלימודים מתחילה-טיפשבוע טוב לכולם ,הספירה לאחור ממשיכה- בעוד שלושה ימים מתחילה שנת הלימודים. היום חשוב לי להזכיר לכל ההורים שצריך להרגיל את הילדים ל"שעון "בית הספר והכוונה : הילדים בחופש ההולכים לישון מאוחר וקמים מאוחר,בעיקר תלמידי החטיבה והתיכון. גם ילדים צעירים אשר ישנים אצל חברים ובני משפחה מתקשים לקום מוקדם בימים אלה.וכדאי להתחיל מהיום להרגיל אותם ללכת לישון בשעה מוקדמת ולקום בשעה בה משכימים לבית הספר. כוונו שעונים מעוררים /טלפונים לשעה מוקדמת מחר ומחרתיים כך תמנעו מריבות ואיחורים ביום שלישי,היום הראשון לתחילת שנת הלימודים תשע"ו.


Comentarios


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page