top of page

הבגרות בספרות היום-בהצלחההיום בשעה אחת מתקיימת בחינת הבגרות בספרות !

השנה יש שני שאלונים: שאלון לשכבת יב על פי הנוסח הישן ונוסח לשכבת יא ,הוא הנוסח החדש שנכנס לתוקף השנה ויחייב לשנים הבאות.

הכנתי שני סרטונים עם הסברים לגבי שני הנוסחים בערוץ שלי ביוטיוב: לומדים עם אורית צ'אושו שולים.

מאחלת הצלחה לכל התלמידים והמורים.


Commentaires


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page