top of page

היום מתחילה שנת הלימודים בהצלחה לכולם


הספירה לאחור הסתיימה ,היום הוא היום הגדול. אני מאחלת לכולם שנת לימודים קלה ופוריה ,לכל המורים והמורות בארץ ביניהם בני משפחתי הקרובה (גלית שולים,צחי שולים,רחלי שולים ורינה כהן),לכל היועצים והיועצות ,הגננות והגננים ,הסייעות והמטפלות. שנה טובה לכל המנהלים,רכזי המקצוע והשכבות .שנה טובה לצוות המנהלה שבלעדיהם בתי הספר לא יכולים לתפקד. שנה טובה לכל התלמידים והוריהם. שנה טובה קלה ומוצלחת לאמיר שלי שעולה לכיתה יב. מי שזקוק לעידוד :ראש השנה מעבר לפינה...Comments


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page