top of page

התאמות בדרכי הבחנות ברמה 01


היום אציג לכם את ההתאמות שפסיכולוגים ומאבחנים ממליצים עליהן באבחון כדי "לעשות סדר בבלאגן" .הורים ומורים לא תמיד מודעים לרמות השונות של ההתאמות ולמשמעותן.משרד החינוך חילק את ההתאמות על פי מידת ההתערבות והשינוי באופי הבחינה מהקל (01) אל הכבד(03).ברשימה זו התאמות מרמה 01 ובימים הבאים אציג את שאר ההתאמות.

  • תוספת זמן :

תוספת של זמן מעבר למה שכל הכיתה קבלה במבחן. באופן השגרתי היא תוספת של 25% על מה שכולם קבלו. אם הכיתה קבלה שעה אז תוספת הזמן שתלמיד מאובחן יקבל היא רבע שעה. נותנים את ההתאמה הזו לתלמיד אשר קצב העבודה שלו איטי מסיבות שונות, תלמיד שקצב הקריאה ו/או הכתיבה שלו איטי.

  • שיעתוק:

המלצה להתאמה זו נותן המאבחן כאשר כתב ידו של התלמיד אינו קריא. היא מתבצעת באופן הזה: התלמיד כותב ועונה על הבחינה,בסיום הבחינה הוא מקריא את מה שכתב לאדם אחר הכותב למענו באופן מדויק את הדברים. בבחינת הבגרות חלה חובה לצרף את מחברת הבחינה המקורית בכתב יד התלמיד אל המחברת עם השעתוק. חייב להיות דיוק מלא בתוכן וזהות בין מה שהתלמיד כתב למה שהבוחן כתב. בתחומי דעת רבים הותר לשימוש מחשב בבחינת הבגרות-הבחינה ממוחשבת ואז התלמיד כותב ישירות למחשב ללא צורך באדם שיאזין לו ויכתוב עבורו.

  • דף נוסחאות מורחב:

המלצה להתאמה זו באה לידי ביטוי בבחינת המתכונת ובבחינת הבגרות במתמטיקה.

כל התלמידים מקבלים בבחינה דף נוסחאות אך תלמידים המתקשים לזכור את הנוסחאות ויש להם אבחון ובו המלצה זו: "דף נוסחאות מורחב" יקבלו דף עם יותר נוסחאות.

יש פורמט קבוע מטעם משרד החינוך ורק עם הדף הזה מותר ל


היות במהלך הבחינה (התלמידים מקבלים אותו בבית הספר).

  • הגדלת שאלון הבחינה:

המלצה להתאמה זו מיועדת לתלמידים עם בעיות קריאה על רקע עיבוד חזותי לקוי וליקויים בקשב החזותי.

איך מתבצעת ההתאמה? בית הספר מצלם עבור התלמיד עם ההמלצה להתאמה :"הגדלת שאלון הבחינה" את הטופס הרגיל שכל הכיתה מקבלת בגודל שונה. אם כולם קבלו דף A4 אז לתלמיד המתקשה ניתן לצלם את הבחינה בגודל A3.

יש מקרים בהם הצילום אף גדול יותר .

  • התעלמות משגיאות כתיב :

המלצה להתאמה זו מקבל תלמיד שיש לו שגיאות כתיב רבות בעברית ו/או באנגלית.

חשוב: באבחון יש לכתוב אם מדובר בעברית,באנגלית או בשני התחומים בנפרד. תלמיד שבאבחון שלו כתוב :"התעלמות משגיאות כתיב בעברית" לא יקבל באופן אוטומטי גם באנגלית.

הורים שימו לב שיש קטגוריות נפרדות לאנגלית ולעברית!

חידוש :תלמיד הלומד בחמש יחידות באנגלית צריך לקבל אישור ועדה מחוזית כדי לקבל אישור להתעלמות משגיאות כתיב באנגלית.


Comments


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page