top of page

התאמות בדרכי ההיבחנות ברמה 03התאמות מרמה 03 הן ההתאמות אשר משנות את מהות הבחינה ולכן רק פסיכולוג רשאי להמליץ עליהן באבחון הפסיכולוגי או הפסיכודידקטי.

התאמות אלה צריכות לעבור וועדה בית-ספרית ולאחר מכן הן נשלחות לוועדה מחוזית במשרד החינוך לשם קבלת אישור.

לא כל הבקשות למבחנים מותאמים ולמבחנים בעל-פה מתקבלות ולכן התלמיד ובני משפחתו צריכים

לקחת בחשבון את העובדה שגם אם כתובה באבחון ההמלצה להתאמה מרמה 03 זה עוד לא מבטיח את קבלת האישור המיוחל!!!

א. שאלון מותאם - כאשר לתלמיד יש ליקוים קשים המפריעים לו לענות על חלקים רבים של הבחינה

וקשיי זיכרון.כל מפמ"ר מחליט על אופי המבחן המותאם בתחום הדעת עליו הוא מפקח.

ההתאמה יכולה לבוא לידי ביטוי בבחירה שונה של הפרקים והשאלות שהתלמיד צריך לענות עליהם כמו פרק שלם שאינו חייב לענות עליו במקצוע רב מלל.

חשוב: במבחנים השוטפים ההתאמה הזו אינה באה לידי ביטוי כי הם על חלק מצומצם של החומר הנלמד.

משתמשים בהתאמה זו במבחני המתכונת והבגרות בלבד בהם היקף החומר נרחב!!!

ב. מבחן בעל-פה – כאשר ההבעה בעל פה

של התלמיד הרבה יותר טובה מההבעה בכתב באופן בולט וחד משמעי.

וגם זה לא בכל המקרים,הנטייה של משרד החינוך אינה לאשר כל תיק שבו יש פער בין ההתבטאות בכתב לבין ההתבטאות בעל-פה.

לא כל התיקים מקבלים את אישור הוועדה ולכן בית-הספר חייב לבחון את התלמיד באופן שוטף גם בכתב,כי אם לא מתקבל אישור הוועדה למבחנים בעל-פה הציונים התקפים הם הציונים של המבחנים בכתב.

ראיתי במהלך השנים משפחות רבות הנכנסות לעימותים עם בית-הספר בנושא ההתאמות מרמה 03 הורים רבים חושבים שאם באבחון יש המלצה למבחן מותאם או מבחן בעל-פה זה אומר שבאופן גורף התלמיד יקבל את ההתאמות האלה ואין הדבר נכון.

רק כאשר יש אישור של הוועדה המחוזית במשרד החינוך בית-הספר יכול לתת את ההתאמה.

ג. המרת בחינה במתמטיקה לבחינה במקצוע מדעי אחר: ביולוגיה, כימיה, מוט"ב או פיסיקה – ברמה של 3 יחידות.

- התאמה זו ניתנת בגלל קשיים חמורים במיוחד בתחום ההבנה הכמותית וחישובים, זה בא לידי ביטוי אצל תלמידים שאובחנו כדיסקלקוליים.


Comentários


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page