top of page

חמישה ימים לפתיחת שנת הלימודים-טיפ


הספירה לאחור החלה- בעוד חמישה ימים חוזרים ללמודים. מזכירה לכל מי שדחה את רכישות התלבושת ,המחברות והספרים לעשות זאת היום לפני שיהיה לחץ אדיר בחנויות. לעולים לכיתה א' -לא למהר לרכוש את כל החוברות בשפה ,שיטת הקריאה הכללית והאחידה בבית הספר לא מתאימה לכולם ואז המורה מבקת לרכוש חוברת בשיטה אחרת...אי אפשר לדעת זאת מראש לכן אני ממליצה לרכוש את החוברת הראשונה ורק כשברור שהשיטה מתאימה לרכוש במהלך השנה את החוברות הנותרות.Comentarios


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page