מכינה לחנוכה -מתנות ,שווה לחכותחג החנוכה מתקרב ואני מכינה

בימים אלה מתנות

להצלחה בלמידה

עבור הורים, מורים ,

תלמידים וצוותים חינוכיים !

...שווה לחכות


פוסטים חדשים
כל הפוסטים