top of page

פסיחה, גלישה סרטון חדש


במסגרת עבודתי עם תלמידי התיכון כמורה לספרות גיליתי שרבים אינם מבינים את המושגים הספרותיים בעזרתם הם נדרשים לנתח שירים. יצרתי סדרת סרטונים חינמיים עבור תלמידים אלה (גם מורים רבים משתמשים בה) ובכל סרטון אני מסבירה בדרך ידידותית ופשוטה מהו המושג הספרותי ומדגימה מתוך שירים אשר נמצאים בתכנית הלימודים לחטיבת הביניים ולתיכון.

שמחה לצרף לכאן את הסרטון החדש בסדרה, סרטון זה עוסק במשמעות המושג הספרותי פסיחה, גלישה. לסדרה זו נלוות חוברת ובה אגר אמצעים אומנותיים וגם היא חינמית, גלו קישור אליה בתחתית הסרטון.Comments


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page