שישה ימים לפני תחילת שנת הלימודים-טיפ


הספירה לאחור-בעוד שישה ימים מתחילה שנת הלימודים ! היום חשוב לי להזכיר שיש תלמידים אשר קיבלו בבית הספר מטלות לחופש...זה הזמן לברר עם ילדיכם/נכדיכם מה מצב החוברת שהמורה ביקשה לבדוק בתום החופש.יש מספיק זמן לחלק לכל יום תרגול עד תום החופש-למי שילדיו/נכדיו לא סיימו את המטלות.


פוסטים חדשים
כל הפוסטים