top of page

שישה ימים לפני תחילת שנת הלימודים-טיפהספירה לאחור-בעוד שישה ימים מתחילה שנת הלימודים ! היום חשוב לי להזכיר שיש תלמידים אשר קיבלו בבית הספר מטלות לחופש...זה הזמן לברר עם ילדיכם/נכדיכם מה מצב החוברת שהמורה ביקשה לבדוק בתום החופש.יש מספיק זמן לחלק לכל יום תרגול עד תום החופש-למי שילדיו/נכדיו לא סיימו את המטלות.


Comments


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page