top of page

שנה טובה ומתוקה


לכבוד ראש השנה אני רוצה לספר כאן סיפור שקיבלתי מחברה ואיני יודעת מה המקור כדי לתת קרדיט :

שאלו פעם את הרבי מלובביץ' מדוע הוא מקפיד לברך את אלפי האנשים שעוברים על פניו בערב ראש השנה בברכה 'שנה טובה ומתוקה' ולא מסתפק בלברך 'שנה טובה'?

הרבי חייך וענה: למעשה הברכה שנה טובה היא מיותרת. הרי ברור שתהיה שנה טובה. לא יכול להיות אחרת. אין רע יורד מלמעלה. כל מה שקורה לאדם זה לטובה. תמיד.

גם אם לא מבינים את זה. רק מה, לא תמיד הטוב הזה גלוי ומורגש. לפעמים הוא מובן רק אחרי שנים רבות. מנהג ישראל לברך איש את רעהו בברכת שנה טובה ומתוקה כדי שהשנה לא תהיה רק טובה (היא במילא תהיה טובה) אלא, כדי שהיא תהיה גם מתוקה!

מתיקות זה משהו שחווים בחושים. אני מקפיד לאחל לאנשים שגם יחוו את הטוב הזה, אמר הרבי. שירגישו שהכל טוב ומתוק. שלא יצטרכו רק להאמין שהכל לטובה, אלא שממש ירגישו זאת בחושים, בדיוק כמו שטועמים משהו מתוק ומרגישים זאת מייד. אז שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה!Comentarios


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page