top of page

שנת לימודים טובה ומוצלחת.מאחלת לכל התלמידים,המורים ,הגננות והגננים ,היועצות והיועצים שנה טובה ומוצלחת


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page