top of page

שנת לימודים מוצלחתהיום מתחילה שנת הלימודים ונזכרתי בקטע מרגש :

פעם שאלו את הרב שטיינמן זצ"ל האם להעיף מביה"ס תלמיד שמפריע באופן שיטתי למהלך התקין של הכיתה.

הוא ענה תשובה בזו הרוח: התלמידים המצטיינים הם הבונוס של המורה. כייף ללמד אותם. על התלמידים הבינוניים המורה מקבל משכורת. על אלו שמתקשים, על הבעייתיים, המורה מקבל את העולם הבא.

אני מאחלת לכולנו שנת לימודים פורייה ומוצלחת.


Comments


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page