top of page

שרשרת משודרגת לסוכהאני מאמינה שניתן ללמד ילדים בכל מקום ובכל זמן ואין כמו חג סוכות להוכיח זאת.

ניתן לתרגל עם הילדים את מה שדורש תרגול בעזרת הכנת שרשראות לסוכה.

באנגלית:

  • על כל לולאה לכתוב אות גדולה ואות קטנה ולחבר יחד לשרשרת ארוכה.

  • ניתן להכין שרשרת של אותיות קטנות על פי הסדר ושרשרת נוספת של אותיות גדולות על פי הסדר.

  • לולאה אחת עם ציור של בעל חיים או צבע ולולאה שניה עם האות הפותחת או לילדים גדולים יותר :כל המילה .

בחשבון:

  • תרגול תרגילי חיבור: 3 לולאות כחולות להן מצרפים 4 לולאות אדומות ואז לולאה לבנה עליה כתובה התוצאה :7 .

  • תרגול תרגילי כפל :5 לולאות אדומות להן מחברים 5 לולאות ירוקות ולהן 5 לולאות צהובות ולולאה לבנה עליה כתוב התרגיל: 5X3=15

בעברית

  • לילדי גן וכיתה א' לכתוב על כל לולאה אות אחת ולחברן על פי סדר אותיות האלף בית.

  • לילדי כיתה ב' שאינם זוכרים איך כותבים את כל האותיות בכתב לכתוב על כל לולאה אות בכתב ולחברן על פי סדר האותיות.

  • לתרגול כתיבה והעשרת אוצר המילים ניתן להכין שרשראות על פי קטגוריות : לכתוב על כל לולאה שם של בעל חיים ויחד תיווצר שרשרת בעלי חיים, לכתוב על כל לולאה שם של עץ ותיווצר שרשרת עצים.

  • למתקדמים :להכין שרשרת עם ניבים ופתגמים המחוברים יחדיו, כל לולאה תכיל פתגם אחר או שכל לולאה תכיל מילה אחרת בפתגם.

אני מאחלת חג שמח לכם ולבני ביתכם והשתדלו ללמד וללמוד בהנאה!!!


Comments


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page