top of page

תרגול יצירתי לשנה החדשה


מחר ערב ראש השנה ולכבודו יש לי ברכה שאפשר לנצל כתרגול יצירתי בקרב המשפחה ו/או תלמידי הגן והכיתה.

נעבור לברכה ובעקבותיה יגיע ההסבר להפעלה:

מאחלת לכולם שנה טובה מא' ועד ת'

א-אהבה

ב-בריאות

ג-גדילה

ד-דבקות במטרה

ה-התעלות

ו-ויטאליות (סליחה שזה לא בעברית...)

ז-זוהר

ח-חום

ט-טוב לב

י-יצירה

כ-כישרון

ל-להבה פנימית

מ-מסירות

נ-נשימה

ס-סקרנות

ע-עדינות

פ-פתיחות

צ-צעידה קדימה

ק-קסם

ר-ריגוש

ש-שלווה

ת-תקווה

שהשנה תתחיל באהבה ותסתיים בתקווה ובאמצע יהיה לכם הכל מכל טוב.

להפעלה בבית ועם תלמידים:

כתבו לאורך את כל האותיות כפי שעשיתי כאן ומלאו עם הילדים הפרטיים ועם תלמידים איחולים לשנה החדשה.

בגיל צעיר הם יכולים לעשות זאת ללא כתיבה - להגיד והגננת /מורה תכתוב על הלוח ואחר כך ליצור פלקט עם האיחולים ולתלות בגן/בכיתה. זה מתאים גם סביב שולחן החג לעשות זאת בעל פה ללא כתיבה.

עם תלמידים בוגרים שכל תלמיד יכין דף עם האותיות וימלא בהתאם למה שהוא מאחל לעצמו ,ניתן להחליף דפים בין התלמידים ומראש יכינו ברכה כזו לחבר מהכיתה ,לבן זוג שיושב באותו שולחן. שנה נפלאה לכולנו.

ז-זוהר


Comments


פוסטים חדשים
כל הפוסטים
bottom of page