top of page

הרצאות והדרכות

הרצאות, השתלמויות וימי הערכות לצוותים חינוכיים בנושאים מגוונים והפירוט של חלקם:

תפקודי למידה

תפקודי לומד במאה ה-21

סוגי אבחונים

סוגי אבחונים והבנת ההמלצות הכתובות בהם-לעזרה התואמת לכל תלמיד!

ארגז כלים

ארגז כלים ופתרונות דיגיטליים על פי תחומי הדעת
(אתרים ואפליקציות)

קשיי קשב, ויסות חושי

קשיי קשב, ויסות חושי, תסמונת אירלן וקשיים נוספים של תלמידים-רקע ודרכי הוראה מותאמות.

העשרה שפתית

כלים להעשרה שפתית

זיהוי סגנונות למידה

זיהוי סגנונות למידה ודרכי הוראה ולמידה בהתאם, ללמידה משמעותית.

מח - זיכרון  - למידה

הבנת המנגנונים השונים ואסטרטגיות לשיפור קשיים.

הערכה חלופית

הערכה חלופית במקצועות רבי מלל- רעיונות וכלים לעבודות יצירתיות.

המלצות ממשתתפי השתלמויות והדרכות

"עשיתי כעצתך...התלמידה שלי קיבלה 92 ותיקנה את המגן הקודם שהיה 61.תודה רבה לך על כל העזרה"

בת אל, סטודנטית להוראה
לוגו עפרון.png

"היום עכשו בהשתלמות מורי מב"ר והיום הנחתה אורית צ'אושו-שולים. רציתי לומר תודה ענקית, היה מרתק, מעשיר ובעיקר פרקטי. כל מורי בית הספר חייבים להיחשף לתכנים הללו"

אפרת מורת מגמה ומחנכת בתיכון
לוגו עפרון.png
bottom of page