top of page

לומדים עם אורית צ'אושו-שולים

לומדים עם אורית צ'אושו-שולים
איך לזכור מתי כותבים את האות ע'?

איך לזכור מתי כותבים את האות ע'?

02:03
צפייה בסרטון
איך לזכור את הכיוון הנכון של ג' ו ז' ?

איך לזכור את הכיוון הנכון של ג' ו ז' ?

02:05
צפייה בסרטון
האנשה להצליח בבחינת הבגרות בספרות

האנשה להצליח בבחינת הבגרות בספרות

05:09
צפייה בסרטון
דימוי להצליח בבחינת הבגרות בספרות

דימוי להצליח בבחינת הבגרות בספרות

05:36
צפייה בסרטון
מטאפורה להצליח בבגרות בספרות

מטאפורה להצליח בבגרות בספרות

07:36
צפייה בסרטון
bottom of page